Účtovníctvo a mzdy
u daňového poradcu a audítora,

Daňové poradenstvo, 
Audit účtovnej závierky

Dane na mieru Vášmu podnikaniu.

O nás

Sme spoločnosť poskytujúca komplexné služby účtovného a mzdového outsourcingu, daňového poradenstva a auditu účtovnej závierky.

Zárukou odbornosti a kvality našich služieb je okrem viac ako 10 ročnej praxe v uvedených oblastiach aj kvalifikácia daňového poradcu (člen Slovenskej komory daňových poradcov, číslo licencie 210/2019) a audítora (člen Slovenskej komory audítorov, číslo licencie 421).
Sme poistení pre prípad škody spôsobenej pri výkone povolania účtovníka, daňového poradcu a audítora.
 

Naše služby


 • audit účtovnej závierky
 • daňové poradenstvo, účtovné poradenstvo
 • zostavenie daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb 
 • zostavenie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb
 • zostavenie daňových priznaní k dani z nehnuteľností
 • zostavenie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel
 • vedenie podvojného účtovníctva
 • zostavenie účtovnej závierky
 • vedenie daňovej evidencie pre živnostníkov
 • vedenie daňovej evidencie pre prenajímateľov nehnuteľností
 • spracovanie miezd a mzdových výkazov